Nagroda za najlepszą pracę dotyczącą czerniaka w 2016